Kısa Adı ÖGÜDER olan Özel Güvenlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz çalışmalarına 03/09/2019 yılında başlamış 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Özel Güvenlik mesleğine gönül vermiş kurucu üyeli ve Özel Güvenlik Görevlileri Eylül ayı itibari ile Dernekler Müdürlüğünün 41-034-001 sıra sayılı Kütük Numarası ile de resmen faaliyetlerine başlayan dernek, Özel Güvenlik görevlilerini temsil eden dernektir.

Derneğimizin kuruluş amacı, Özel Güvenlik Mesleğini gerektiği gibi kamuoyuna tanıtmak, mesleki gelişime katkıda bulunmak meslektaşları arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmek ve arttırmak ile Özel Güvenlik Görevlerinin hak ve menfaatlerini korumaktır.

Derneğimiz Özel Güvenlik Görevlilerini çalışan ya da çalışmayan hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklamaktadır. Derneğimiz, mesleki ve sosyal dayanışmanın sonucu olan bir teşkilatlanma olup Sivil Toplum Kuruluşları içerisindeki saygın yerini almıştır.

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre meslektaşlarımızın dernek üyeliği ve faaliyetlerine katılımını kısıtlayıcı hiçbir hüküm yoktur.

Dernek üyelerimiz olan Özel Güvenlik Görevlileri, hukuki sorunların aşılmasında hukuki destek alabildikleri hukuk danışmanları her zaman bizim yanımızda yol gösterici olacaklardır.